Quốc khánh Embassy of The United Arab Emirates

VIPgifts cung cấp quà tặng cho đại sứ quán Arap và đại sứ quan Kuwait trong lễ quốc khánh thường niên tổ chức tại Melia Hotel

Bình giữ nhiệt 3

IMG_2340

IMG_2343

IMG_2345